KME - Uputstvo za prijavu na platformu

Za otvaranje naloga i dobijanje pristupa testovima potrebno je da se prijavite putem elektronske pošte na adresu kme@izjzv.org.rs ili da nalog dobijete direktno od predavača na osnovu prisustva predavanjima putem ZOOM platforme.
Ukoliko sami šaljete zahtev za dodelu naloga, unutar pisma, potrebno je da navedete Vaše puno ime i prezime, stručno/akademsko/naučno zvanje, broj licence, adresu za dostavu sertifikata, kontakt telefon i ustanovu u kojoj radite.
Nakon obrade podataka u roku do 3 radna dana, dobićete kredencijale kojima možete dalje pristupiti servisu.


Prijava na platformu je preko linka na gornjem desnom uglu ekrana (Пријава)

Za inicajalnu autentifikaciju potrebno je da unesete sledece kredencijale:
  • korisničko ime: evidencioniBroj.ime.prezime  (*evidencioniBroj je sadržan u nazivu testa, imena i prezimena su malim abecednim slovima bez znakova poput ćčšđ, osobe koje imaju dva prezimena unose u formatu evidencioniBroj.ime.prezime1.prezime2)
  • lozinka: brojLicence

* primer evidencionog broja za test "a1109521 Prevencija HPV infekcija i raka grlića materice" je a1109521 

Napomena: Zbog permutiranja imena i prezimena na spiskovima koje nam dostavljaju za polaznike o1 ONLINE STRUČNI SASTANAK "SISTEM IMUNIZACIJE U PRAKSI" , postoji mogućnost da su korisnički nalozi u formi o1.prezime.ime donosno o1.prezime1.prezime2.ime. Ako imate problema sa pristupom, pokušajte da izmenite redosled vašeg imena i prezimena.

1


Nakon uspešne prijave, platforma će tražiti da sami definišete Vašu korisničku šifru

1

Potrebno je da najpre unesete postojeću lozinku, a zatim dva puta novu lozinku, koju morate napraviti u skladu sa datim uputstvima na stranici (mora imati minimalno 8 znakova, i u tih 8 ili više znakova mora biti velikih i malih slova, brojeva i drugih znakova), i obavezno kliknite na "Sačuvaj promene". 

Promena Vaše šifre vas vodi na ažuriranje Vašeg profila. Polja markirana crvenim krugom sa znakom usklika su obavezna. 

Dve nedelje nakon uspešno položenog testa, polazniku će sertifikat biti dostavljen elektronskim putem na adresu koju je koristio za prijavu na platformu


1

. . . Ovim ste završili postupak registracije na platformi

Последња измена: Wednesday, 12. October 2022, 12:07