Naziv testa: PREVENCIJA I KONTROLA CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

Autori: prim. dr Mladen Petrović

Broj odluke o akreditaciji: 153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

Evidencioni broj: A-1-631/22
Testiranje se može realizovati do 14.11.2023. godine
Broj bodova za učesnike: 5
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Test je besplatan

Naziv testa: Pravilna ishrana

Autori: mr sc. med. Dragana Balać i prof. dr Jelena Bjelanović

Broj odluke o akreditaciji: 153-02-688/2022-01 od 14.11.2022. godine

Evidencioni broj: A-1-632/22
Testiranje se može realizovati do 14.11.2023. godine
Broj bodova za učesnike: 5
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre,
zdravstveni tehničari
Test je besplatan

NAPREDNI KURS
Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
Broj odluke o akreditaciji: 153-01-72/2021-01 од 01.03.2021.

Evidencioni broj: А-1-450/21
Testiranje se može realizovati:
01.03.2021. - 01.03.2022.
Broj bodova za polaznike: 5
Kotizacija: 10.000,00 dinara

OSNOVNI KURS
Autor: Prof. dr Vladimir Petrović
Broj odluke o akreditaciji: 153-01-72/2021-01 од 01.03.2021.

Evidencioni broj: А-1-449/21
Testiranje se može realizovati:
01.03.2021. - 01.03.2022.
Broj bodova za polaznike: 5
Kotizacija: 1.000,00 dinara